دانلود pdf هفته نامه سروش شماره 1694 مهر 1399

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع دانلود pdf هفته نامه سروش شماره 1694 مهر 1399

دانلود هفته نامه سروش - شماره 1694 - آبان 1399

دانلود هفته نامه سروش - شماره 1694 - آبان 1399
هفته نامه سروش - شماره 1694 - آبان 1399 ، منتشر شد. یک تلاش نافرجام، از بحران توجه تا گام در مسیر تحول، سینمای ایران، بزرگ استاد سینمایش را از دست داد و زن ایرانی، در آئینه جمال و جلال، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. ماهنامه سروش در هر شماره به مهم‌ترین موضوعی که مورد...
1