دانلود pdf کتاب آموزش دهل

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع دانلود pdf کتاب آموزش دهل

دانلود کتاب آموزش دهل

دانلود کتاب آموزش دهل
کتاب آموزش دهل نوشتۀ امین ماسوری ، به مباحثی چون تاریچه‌ی این ساز باستانی، شیوه‌ی نواختن و ساختمان آن می‌پردازد. با نگاهی به موقعیت و تاریخچۀ دُهُل می‌فهمیم که این ساز جزو خانوادۀ سازهای ریتمیک است و مثل تمبک، دَف، و تیمپو وظیفۀ آن نگه‌داری ریتم در همراهی با سازهای ملودیک است. سُرنا متداول‌ترین...
1