دانلود pdf کتاب تاریخ یازدهم

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع دانلود pdf کتاب تاریخ یازدهم

دانلود کتاب تاریخ یازدهم

دانلود کتاب تاریخ یازدهم
کتاب تاریخ یازدهم به قلم امید اخوی و مهشید رضایی ، از مجموعه کتاب‌های نوک مگسک، 300 سؤال تستی و 10 مجموعه سؤال تشریحی را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد. در این کتاب ابتدا بر اساس یک برنامه ماهانه، 30 سؤال تستی قرار داده شده و تمامی سؤالات تشریحی مباحث داخل کتاب بررسی می‌شود. پس از پایان سوالات طی...
1