دانلود pdf کتاب شوک لیزری

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع دانلود pdf کتاب شوک لیزری

دانلود کتاب شوک لیزری: نحوه عملکرد و شبیه سازی فرایند

دانلود کتاب شوک لیزری: نحوه عملکرد و شبیه سازی فرایند
کتاب شوک لیزری: نحوه عملکرد و شبیه سازی فرایند نوشتۀ محمدرضا بیات و علیرضا فیاضی خانیگی ، به بررسی جزئیات و تکنیک‌های فرایند شوک لیزری می‌پردازد و بیانگر چرایی و چگونگی عمردهی قطعات، تشریح فرایند این نوع شوک و نحوۀ شبیه سازی المان محدود این فرایند است. دربارۀ کتاب شوک لیزری (Laser Shock Peening):...
1