دلایل رد افسانه غرانیق

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع دلایل رد افسانه غرانیق

دانلود کتاب شبهه غرانیق: نقد و بررسی شبهه غرانیق در نظر خاورشناسان

دانلود کتاب شبهه غرانیق: نقد و بررسی شبهه غرانیق در نظر خاورشناسان
کتاب شبهه غرانیق: نقد و بررسی شبهه غرانیق در نظر خاورشناسان اثر فاطمه پورحیدر در بیان موضوع شبهه غرانیق و درخواست پاسخ برای آن به نگارش درآمده است. در طی سال‌های مؤانست با قرآن، در کلاس‌های قرآن انواع سؤالات مطرح می‌شود که پاسخ آن‌ها را به نقل از کتب و گفتار بزرگان و تفاسیر بیان می‌نماییم. قرآن که...
1