دیدگاه درباره تربیت اخلاقی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع دیدگاه درباره تربیت اخلاقی

دانلود کتاب تربیت اخلاقی بر بنیاد نظریه ارزش‌شناسی علامه طباطبایی

دانلود کتاب تربیت اخلاقی بر بنیاد نظریه ارزش‌شناسی علامه طباطبایی
کتاب تربیت اخلاقی بر بنیاد نظریه ارزش‌شناسی علامه طباطبایی نوشته‌ی محمد حسنی ضمن تشریح و تحلیل نظریه ادراکات اعتباری به عنوان هسته اصلی دیدگاه مبتنی بر ارزش‌شناسی از منظر علامه سید محمدحسین طباطبایی، دلالت‌های این نظریه در تربیت اخلاقی را مورد بحث و بررسی قرار داده است. علامه طباطبایی را می‌توان...

دانلود کتاب سازه‌های تربیت

دانلود کتاب سازه‌های تربیت
کتاب سازه‌های تربیت نوشته‌ی اکرم جعفرزاده و حمیدرضا رضازاده علاوه بر یادآوری اهمیت و جایگاه تربیت، با توجه به برداشت‌ها و یافته‌های نوین، موضوعاتی را مطرح می‌کند که موجب تربیت مدنی شهروندان امروز و فردا می‌شود. تربیت یا آموزش و پرورش منحصر به افراد، زمان، مکان، و عمل خاصی نیست، بلکه ضرورتی است که...
1