دین داری

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع دین داری

دانلود کتاب آنگاه که فعالیت های فرهنگی پوچ می شود

دانلود کتاب آنگاه که فعالیت های فرهنگی پوچ می شود
آنچه در پیش رو دارید سلسله بحث هایی است که استاد طاهرزاده تحت عنوان «آنگاه که فعالیت های فرهنگی پوچ می شود» مطرح کرده اند. ایشان به عنوان معلمی که در سطوح مختلف آموزشی سال های متمادی تدریس کرده و در چندین مسئولیت فرهنگی، در رابطه با چگونگی فعالیت های فرهنگی سال های سال اندیشیده و قبل از انقلاب...

دانلود کتاب چه نیازی به نبی

دانلود کتاب چه نیازی به نبی
1- متنی که در اختیار دارید حاصل سخنرانی استاد طاهرزاده است که پس از پیاده‌شدن از نوار، مورد بازبینی سخنران محترم قرارگرفت و به جهت این که تبیین موضوع نبوت و تقلید از فقیه برای نسل جوان ضرورت دارد در اختیار عزیزان قرار می‌گیرد. 2- نیاز به نبی و نبوت، چیزی است که عقل انسان به‌خوبی متوجه آن است و عقل...
1