دیوان اشعار محمدعلی پورشکیبایی

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع دیوان اشعار محمدعلی پورشکیبایی

دانلود کتاب چشم زاگرس گریان

دانلود کتاب چشم زاگرس گریان
شعر و سخن یکی از ستون‌های پا برجای فرهنگ کهن این مرز و بوم است و آن تنها کالبدی است که با دمیدن جان از سوی تو خوانندة عزیز زندگی می‌یابد و ماندگاریش، سینه به سینه دوام یافته و بر زبان جاری می‌گردد. آنچه گفته‌اند و نگاشته‌اند در توست که پایدار مانده و چون گوهری گران‌بها از گزند روزگار رهیده است. در...
1