دیکشنری کلمات چند رسانه ای

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع دیکشنری کلمات چند رسانه ای

دانلود کتاب فرهنگ لغات مالتی مدیا

دانلود کتاب فرهنگ لغات مالتی مدیا
چند رسانه ای (مالتی مدیا) یکی از جالبرترین نواحی محاسبه است و با اصطلاحات و لغات فنی پیچیده بسته بندی شده است. هدف این فرهنگ لغات توضیح عنوان‌هایی است که در مالتی مدیا بکار رفته‌اند این هدفش این است که کسی که علاقمند به موضوع است ازتوسعه دهندگان تا کاربران از این 3000 نفت استفاده کنند. تمام لغات...
1