رؤیای آمریکایی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع رؤیای آمریکایی

🎧 دانلود کتاب صوتی رویای آمریکایی

دانلود کتاب صوتی رویای آمریکایی
کتاب صوتی رویای آمریکایی نوشته نورمن میلر ، درباره‌ی مردی به نام روجاک است که در زمان جنگ قهرمانی معروف بوده و زندگی موفق و خوبی داشته. او در یک خشونت و بعد از گفتگویی خیالی، همسر خود را می‌کشد و پس از این جنایت وارد ماجراهایی ترسناک می‌شود و در ادامه برای رفع اتهام خود تلاش می‌کند. نورمن میلر...
1