راز نامه شیطان

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع راز نامه شیطان

دانلود کتاب زندگینامه شیطان

دانلود کتاب زندگینامه شیطان
کتاب زندگینامه شیطان نوشته‌ی اصغر بهمنی ، به شما در شناخت هر چه بهتر وسوسه‌های شیطان که یکی از مهم‌ترین موانع رشد و سعادت بشر است، کمک می‌کند. برای رسیدن به سعادت، علاوه بر شناخت استعدادها، شناخت موانع نیز ضروری است. شناخت شیطان و آگاهی از کینه‌ی دیرینه‌ی او ، شما را بر آن می‌دارد که با نگاهی...
1