راهنمای خودرو پارس تندر

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع راهنمای خودرو پارس تندر

دانلود کتاب راهنمای کامل خودرو پارس تندر

دانلود کتاب راهنمای کامل خودرو پارس تندر
دفترچه راهنمای کامل خودرو پارس تندر شامل بخش‌های مختلفی از جمله آشنایى با مشخصات خودرو، آسایش در خودرو، مشخصات فنى و دستورالعمل هاى کاربردى است. پارس تندر نمونه ایرانی خودرو تندر است که پس از نظرسنجی‌های داخلی با تغییر در شکل ظاهری به بازار عرضه شد. این خودرو در بررسی‌های کیفی خود توانسته از مدل...
1