راهنمای مشاوران

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع راهنمای مشاوران

دانلود کتاب اخلاق حرفه ای مشاوران ویژه روانشناسان و مشاوران مدارس و مراکز

دانلود کتاب اخلاق حرفه ای مشاوران ویژه روانشناسان و مشاوران مدارس و مراکز
نظام اجتماعی مبتنی بر سلسله اصول، هنجارها، ارزش ها و الگوهایی است که معمولاً اخلاق نامیده می شود. جامعه شناسان اخلاق را به منزله ی خونی تلقّی کرده اند که پیوسته و به صورت پنهان در پیکر جامعه و نهادهای اجتماعی در جریان است. از این دیدگاه، هیچ نهاد یا حرفه ای نیست که قادر باشد فارغ از اخلاق، که...

دانلود کتاب مهارت‌های اساسی سنجش برای زوج درمانگران و مشاوران خانواده

دانلود کتاب مهارت‌های اساسی سنجش برای زوج درمانگران و مشاوران خانواده
کتاب مهارت‌های اساسی سنجش برای زوج درمانگران و مشاوران خانواده نوشته لی ویلیامز ، راهنمایی‌هایی را در مورد نحوه به کارگیری سنجش و استفاده از آن به‌ منظور ایجاد برنامه درمانی در اختیار شما قرار می‌دهد. یکی از سخت‌ترین نکات درمانگری، رویارویی با بار مشکلات سایر مردم است. در تمامی جلسات اول، گروهی از...
1