راک های ایرانی

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع راک های ایرانی

دانلود کتاب آوازهای زیرزمین

دانلود کتاب آوازهای زیرزمین
آوازهای زیرزمین کتابی است که به بررسی تاریخچه‌ی پر فراز و نشیب موسیقی راک ایرانی در پنجاه سال گذشته می‌پردازد. اطلاعات پراکنده و محدودی درباره موسیقی راک دهه چهل و پنجاه ایران و حتی موسیقی زیرزمینی سال‌های اخیر در دست است. تقریبا جز چند مقاله اینترنتی، یک فیلم به نام اسکورپیو و چندین مصاحبه با...
1