رشد اقتصادی در جهان

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع رشد اقتصادی در جهان

دانلود کتاب هنر همپایی اقتصادی: موانع، مسیرهای فرعی و جهش در نظام‌های نوآوری

دانلود کتاب هنر همپایی اقتصادی: موانع، مسیرهای فرعی و جهش در نظام‌های نوآوری
کتاب هنر همپایی اقتصادی: موانع، مسیرهای فرعی و جهش در نظام‌های نوآوری نوشتۀ کئون لی ، اثری مهم و قابل توجه در خصوص راهبردهایی است که کشورهای در حال توسعه می‌توانند برای غلبه بر موانع رشد اقتصادی‌شان استفاده نمایند. درباره کتاب هنر همپایی اقتصادی: کتاب حاضر می‌کوشد تا با ارزیابی مسائلی مانند تناقض...

دانلود کتاب توهم رشد: ثروت، فقر و رفاه ملت‌ها

دانلود کتاب توهم رشد: ثروت، فقر و رفاه ملت‌ها
کتاب توهم رشد: ثروت، فقر و رفاه ملت‌ها نوشته دیوید پیلینگ ، به رشد اقتصادی و توزیع فقر و ثروت در کشورهای مختلف به خصوص کشورهای در حال توسعه می‌پردازد. در حوزه‌ی رشد اقتصادی درباره‌ی افزایش نابرابری و عدم تعادل‌های بزرگ جهانی کمتر صحبت شده است. مسئله‌ای که در مورد رشد وجود دارد این است که رشد به...

دانلود کتاب بهره وری یک الزام

دانلود کتاب بهره وری یک الزام
کتاب بهره وری یک الزام نوشته‌ی دایانا فارل ، شامل 11 مقاله پژوهشی در رابطه با اقتصادهای منتخب جهان است که بررسی می‌کند آن‌ها چگونه با وضع قوانین حمایت از افزایش رقابت و حذف موانع و اصلاح مقررات و بهبود فضای کسب و کار در سطح بنگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی، توانسته‌اند به رشد اقتصادی بالاتری برسند. در...

دانلود کتاب ساز و کارهای پیشرفت اقتصادی در غرب

دانلود کتاب ساز و کارهای پیشرفت اقتصادی در غرب
کتاب ساز و کارهای پیشرفت اقتصادی در غرب نوشته‌ی نوید رحیمی و میثم نظری به بررسی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب و تطبیق آن با قانون اساسی ایران می‌پردازد. توسعه‌ی اقتصادی همیشه ضامن منافع مادی و تکنولوژی و آزادی‌های مختلف است و از طرف دیگر بی‌عدالتی، مسائل زیست محیطی، تخریب فرهنگی و تخریب طبیعت و...
1