رمان حکایت برادر

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع رمان حکایت برادر

دانلود کتاب حکایت برادرم

دانلود کتاب حکایت برادرم
عشق، چشم بسته راه رفتن بر لبه پرتگاه است. این موضوع را در کتاب حکایت برادرم به قلم زولفو لیوانلی با پوست و گوشت خود لمس خواهید کرد. این داستان جذاب با ماجرای قتلی رازآلود در زندگی مردی بازنشسته آغاز می‌شود؛ مردی عجیب که نمی‌تواند با آدم‌ها تماس فیزیکی داشته باشد، اما با ورود دختری خبرنگار به...
1