رمان کیانا

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع رمان کیانا

دانلود کتاب کیانا

دانلود کتاب کیانا
سمیه عبدالهیان و سمیه اصانلو در کتاب کیانا ، به روایت داستانی با درون مایۀ عاشقانه می‌پردازند. آنچه از زبان نویسنده در مقدمه کتاب با آن روبه‌رو می‌شوید: الهی، باز هم اشک، غم و افسوس، رمقی بدون تکان، حسرتی بدون باران، بغضی بدون آه، صندوقچه‌ای بسته که خالی از اسرار، دلی پر از تمنا و نیاز که در پس آن...
1