روغن گیاهی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع روغن گیاهی

دانلود کتاب کلزا (کاشت، داشت، برداشت)

دانلود کتاب کلزا (کاشت، داشت، برداشت)
دکتر اسدالله حجازی کتاب کلزا (کاشت، داشت، برداشت) را جهت آشنایى بیشتر با گیاه کلزا به رشته تحریر درآورده است. چون در مورد این گیاه با ارزش علوفه‌اى روغنى تاکنون اطلاعات منسجم و کافى در دست نبوده است. همچنین از این طریق کارشناسان، محققان و کشاورزان محترم می‌توانند اطلاعات کافى را براى کشت این گیاه...

دانلود کتاب روغن کنجد (ترکیب شیمیایی، فرآوری، ویژگی‌های تغذیه‌ای)

دانلود کتاب روغن کنجد (ترکیب شیمیایی، فرآوری، ویژگی‌های تغذیه‌ای)
در کتاب روغن کنجد (ترکیب شیمیایی، فرآوری، ویژگی‌های تغذیه‌ای) به طور تخصصی این روغن مورد بررسی قرا خواهد گرفت. گیاه شناسی کنجد، روش تولید، خصوصیات تغذیه ای و ترکیبات شیمیائی روغن کنجد از جمله مطالب اصلی است که در این مجموعه به آن پرداخته شده است. سؤالات و ابهامات متعددی ذهن بسیاری از مردم را مشغول...
1