رومن گاری ریشه های آسمان

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع رومن گاری ریشه های آسمان

🎧 دانلود کتاب صوتی ریشه‌های آسمان

دانلود کتاب صوتی ریشه‌های آسمان
کتاب صوتی ریشه‌های آسمان اثر نویسنده‌ی فرانسوی رومن گاری ، در محیط آفریقا روایت می‌شود. این رمان در سال ۱۹۵۶ جایزه گنکور را دریافت کرده و به بسیاری از زبان‌های دنیا ترجمه‌ شده است. رمان ریشه‌های آسمان (‎The Roots of Heaven) درباره‌ی مورل مرد زیبا و غمگینی است که مدتی در اردوگاه‌های کار اجباری...
1