زبان اسپانیایی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع زبان اسپانیایی

دانلود کتاب دستور زبان اسپانیایی

دانلود کتاب دستور زبان اسپانیایی
کتاب دستور زبان اسپانیایی نوشته‌ی امیلیو آلارکوس یوراچ ، تمامی اصول گرامر زبان اسپانیایی همچون آواها و واج‌ها، تصریف‌های فعل، اسم ذات، موصولی‌ها و پرسشی‌ها، مجاورهای قیدی و ... را به صورت تخصصی آموزش می‌دهد. کتاب دستور زبان اسپانیایی (Gramática de la lengua española) از نظر واژگان بسیار غنی است...

دانلود کتاب دستور زبان بنیادین زبان اسپانیایی

دانلود کتاب دستور زبان بنیادین زبان اسپانیایی
کتاب دستور زبان بنیادین زبان اسپانیایی نوشته‌ی مانوئل سکو، پایه و اساس شکل‌گیری گرامر زبان اسپانیایی را به صورت تخصصی در اختیار دانشجویان و زبان‌آموزان اسپانیایی قرار می‌دهد. زبان اسپانیایی که از خانواده‌ی زبان‌های رومی است، در زمره‌ی پرگویش‌ترین زبان‌های زنده‌ی دنیا قرار دارد. اسپانیایی، زبان...

دانلود کتاب درآمدی بر آواشناسی و واج شناسی زبان اسپانیایی

دانلود کتاب درآمدی بر آواشناسی و واج شناسی زبان اسپانیایی
کتاب درآمدی بر آواشناسی و واج شناسی زبان اسپانیایی نوشته‌ی فرهاد عبادی ، با ارائه‌ی مثال‌های کاربردی به بررسی موضوعاتی مانند زبان‌شناسی، شاخه‌های آواشناسی و واج شناسی، واکه‌ها و همخوان‌های اسپانیایی، علم زبان و ... می‌پردازد. امروزه همه می‌دانیم که زبان اسپانیایی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است،...
1