زبان تخصصی رشته مهندسی هوا و فضا

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع زبان تخصصی رشته مهندسی هوا و فضا

دانلود کتاب زبان تخصصی هوانوردی 1 (Aviation English 1)

دانلود کتاب زبان تخصصی هوانوردی 1 (Aviation English 1)
کتاب زبان تخصصی هوانوردی 1 (Aviation English 1) نوشته‌ی خلبان نیک بخش حبیبی ، مخصوص دانشجویان هواپیمایی طراحی شده که موفق به گذراندن دوره‌های عمومی انگلیسی شده‌اند و قصد دارند در دوره‌های EAP / ESP شرکت کنند. This book is designed to be used by aviation students who have successfully passed...

دانلود کتاب Principle of aircraft weight & balance‬ (اصول وزن و تعادل در هواپیما)

دانلود کتاب Principle of aircraft weight & balance‬ (اصول وزن و تعادل در هواپیما)
کتاب Principle of aircraft weight & balance‬ (اصول وزن و تعادل در هواپیما)‬ نوشته‌ی نیک بخش حبیبی شما را با مرکز ثقل هواپیما آشنا کرده و به بررسی این مبحث در انواع مختلف هواپیما‌ می‌پردازد. تدوین و تألیف این کتاب به زبان انگلیسی به این دلیل است که موضوع وزن و تعادل در کلیه مراکز آموزش هوانوردی با...

دانلود کتاب زبان تخصصی هوانوردی 2 (Aviation English 2)

دانلود کتاب زبان تخصصی هوانوردی 2 (Aviation English 2)
کتاب زبان تخصصی هوانوردی 2 (Aviation English 2) نوشته‌ی خلبان نیک بخش حبیبی ، مخصوص دانشجویان هواپیمایی طراحی شده که موفق به گذراندن دوره‌های عمومی انگلیسی شده‌اند و قصد دارند در دوره‌های EAP / ESP شرکت کنند. This book is designed to be used by aviation students who have successfully passed...
1