زبان تخصصی عمران و معماری

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع زبان تخصصی عمران و معماری

دانلود کتاب راهنمای زبان تخصصی مهندسی عمران و معماری

دانلود کتاب راهنمای زبان تخصصی مهندسی عمران و معماری
کتاب زبان تخصصی مهندسی عمران و معماری تألیف آقایان علی قربانی و فرحبد محمدی، به عنوان منبع درسی زبان تخصصی رشته‌های مهندسی عمران - عمران و عمران - نقشه برداری، مهندسی مدیریت پروژه در دانشگاه پیام نور است. ترجمه‌ی این کتاب با توجه به لغات تخصصی فراوان، اهمیت فراگیری آن در آزمون کارشناسی ارشد و عدم...
1