زبان تخصصی هوانوردی

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع زبان تخصصی هوانوردی

دانلود کتاب زبان تخصصی هوانوردی ۱ (Aviation English 1)

دانلود کتاب زبان تخصصی هوانوردی ۱ (Aviation English 1)
کتاب زبان تخصصی هوانوردی ۱ (Aviation English 1) نوشته‌ی خلبان نیکبخش حبیبی ، مخصوص دانشجویان هواپیمایی طراحی شده که موفق به گذراندن دوره‌های عمومی انگلیسی شده‌اند و قصد دارند در دوره‌های EAP / ESP شرکت کنند. This book is designed to be used by aviation students who have successfully passed general...

دانلود کتاب آموزش زبان تخصصی هوایی (بالگرد)

دانلود کتاب آموزش زبان تخصصی هوایی (بالگرد)
کتاب آموزش زبان تخصصی هوایی (بالگرد) اثر علیرضا همتی و داود فراشبند ، واژگان تخصصی در صنعت هوانوردی را آموزش می‌دهد.

دانلود کتاب زبان تخصصی هوانوردی ۲ (Aviation English 2)

دانلود کتاب زبان تخصصی هوانوردی ۲ (Aviation English 2)
کتاب زبان تخصصی هوانوردی ۲ (Aviation English 2) نوشته‌ی خلبان نیکبخش حبیبی ، مخصوص دانشجویان هواپیمایی طراحی شده که موفق به گذراندن دوره‌های عمومی انگلیسی شده‌اند و قصد دارند در دوره‌های EAP / ESP شرکت کنند. This book is designed to be used by aviation students who have successfully passed general...
1