زندگینامه نادر شاه افشار

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع زندگینامه نادر شاه افشار

دانلود کتاب عقاب کلات: خاطرات طبیب مخصوص نادر

دانلود کتاب عقاب کلات: خاطرات طبیب مخصوص نادر
در کتاب عقاب کلات و (خاطرات طبیب مخصوص نادر) اثر بهرام افراسیابی ، شرح زندگانی، لشکرکشی‌ها و سرانجام نادرشاه افشار براساس اسناد و مدارک و کتاب‌های متنوع تاریخی در این زمینه به رشته‌ی تحریر درآمده است. در بخشی از عقاب کلات می‌خوانیم: محمدخان افغان سرمست از باده‌ی پیروزی هوس تسخیر مشهد به سرش افتاد...
1