زیارت نامه

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع زیارت نامه

دانلود کتاب زندگینامه و زیارتنامۀ حضرت علی ابن محمد امام‌زاده قاضی الصابر (ع)

دانلود کتاب زندگینامه و زیارتنامۀ حضرت علی ابن محمد امام‌زاده قاضی الصابر (ع)
کتاب زندگینامه و زیارتنامۀ حضرت علی ابن محمد امام‌زاده قاضی الصابر (ع) نوشتۀ محمدحسین صادقی ، شرح مختصری از زندگانی حضرت قاضی صابر مدفون در ونک تهران است. نام مبارک این ستارۀ درخشان حضرت علی ابن محمد و کنیۀ شریفش ابوالقاسم ملقب به حضرت قاضی‌الصابر (ع) می‌باشد. نسب این مرد الهی با چهار واسطه به...

دانلود کتاب آل‌ یاسین

دانلود کتاب آل‌ یاسین
کتاب آل یاسین نوشتۀ اسماعیل شفیعی سروستانی ، از مجموعه کتب حریم است و برای آشنایی جوانان با امر ولایت نوشته شده است. کتاب آل‌ یاسین از آن دست کتاب‌هایی است که به خاطر منسجم نوشته شدنش، ذهن را از پراکندگی و آشفتگی نجات می‌دهد و در نهایت مطالب بسیاری دستگیر خواننده می‌کند. سورهٔ یس و زیارت آل یس را...

دانلود کتاب دخیل

دانلود کتاب دخیل
از دیرباز گفتن و نوشتن در مورد اهل بیت (ع) بر زندگی انسان تاثیر بسزایی داشته و در این میان، تاثیر فرهنگ و سنت اهل بیت(ع) بر اندیشمندان قطعا بیش از دیگران بوده است. زیارت همواره عامل بقای فکری انسان بوده و بر اعتقادات دینی مردم تاثیر متقابل داشته است. این مجموعه نگاهی تازه و نو به کسانی دارد که...

دانلود کتاب راهى به دریا

دانلود کتاب راهى به دریا
من فقط پانزده سال داشتم، تابستان بود و پدرم ما را به مشهد برده بود. من در حرم بودم و منتظر بودم تا اذان ظهر را بگویند و نماز را بخوانم. کنار من یکى رو به قبله ایستاده بود و دعایى را مى خواند. صداى او آن قدر دلنشین بود که مرا مجذوب خود کرد. قطرات اشک از دیدگانش جارى بود، من هیچ وقت آن روز را فراموش...
1