سازمان های بین‌المللی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع سازمان های بین‌المللی

دانلود کتاب درآمدی نوین بر سازمان های بین المللی (بین الدولی - غیردولتی)

دانلود کتاب درآمدی نوین بر سازمان های بین المللی (بین الدولی - غیردولتی)
زندگی امروزه در هزاره سوم میلادی با پیچیدگی‌های بسیار فراوانی روبرو می‌باشد که نوع بشر امروزی را نسبت به گذشته با مشکلات عدیده‌ای روبرو ساخته است با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و تحقق دهکده جهانی و به نوعی می‌توان گفت: زندگی به فراتر از مرزهای جغرافیایی و سیاسی کشورها رفته و تحقق زندگی...
1