سوره ی لقمان

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع سوره ی لقمان

دانلود کتاب لقمان حکیم

دانلود کتاب لقمان حکیم
از بین 114 سوره قرآن مجید که هریک به مناسبت‌های مختلفی نام‌گذاری گردیده، سوره‌ای به نام لقمان است که درتواریخ به نام لقمان حکیم معروف است و حکیم بودن آن بزرگوار بسته به موهبتی است الهی که خداوند یک باره به وی کرامت فرمود و علت آن، راست‌گویی، ادای امانت، چشم‌پوشی از ناروا، دم فروبستن از بیهوده و...
1