سیل

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع سیل

دانلود کتاب سیل

دانلود کتاب سیل
کتاب سیل نوشته‌ی ونسا بلک سعی بر این دارد تا با بررسی حوادث طبیعی به کودکان گروه سنی «ب» و «ج» کمک کند تا در هنگام مواجهه با حوادثی همچون سیل که خرابی‌های بسیاری می‌تواند برای انسان‌ها داشته باشد، تمهیدات مناسبی قبل، حین و بعد از آن داشته باشند. سیل به مفهوم طغیان آب است که ماحصل آن به زیر آب فرو...

دانلود کتاب آمادگی و مقابله در برابر سیل

دانلود کتاب آمادگی و مقابله در برابر سیل
کتاب آمادگی و مقابله در برابر سیل ، نوشته سیدمحمد میرسمیعی و کمال درخشانی ، از مجموعه کتاب‌های «راهنمای کاربردی آمادگی در برابر بحران» است. در این مجموعه سعی شده است با بررسی و تشریح تعدادی از مهم‌ترین حوادث و بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی به نحوه مواجهه و انجام تمهیدات مناسب قبل، حین و بعد از آن...
1