شرکت توزیع نیرو برق خوزستان

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع شرکت توزیع نیرو برق خوزستان

دانلود کتاب ارائه مدل تعمیر و نگهداری در شبکه‌های توزیع برق

دانلود کتاب ارائه مدل تعمیر و نگهداری در شبکه‌های توزیع برق
کتاب ارائه مدل تعمیر و نگهداری در شبکه‌های توزیع برق به قلم مهرداد شمس و محسن علی بیک ، ساز و کار مناسب جهت تعمیر و نگهداری شبکه‌های توزیع برق استان خوزستان را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد. به طور یقین، تعمیر و نگهداری یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های شناخته شده در فرایند توزیع برق شرکت‌های مربوطه...
1