شعری در وصف طبیعت

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع شعری در وصف طبیعت

دانلود کتاب پنجره در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان

دانلود کتاب پنجره در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان
در کتاب پنجره در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان نوشته پدرام حکیم زاده ، به موضوع ارتباط میان هنر و نقاشی، در آثار هنرمندان جهان پرداخته شده است. موضوع پنجره که موضوعی نمادین و چند معنایی است، در آثار هنرمندان جهان ارزش ویژه‌ای داشته و دارد؛ ازیک سو در تاریخ هنر نقاشی جهان، نقاشان بسیاری از...

دانلود کتاب آینه در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان

دانلود کتاب آینه در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان
در کتاب آینه در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان ، به تألیف پدرام حکیم زاده ، به موضوع ارتباط میان دو هنر و نقاشی، در آثار هنرمندان جهان پرداخته شده است. موضوع آینه موضوعی نمادین و چند معنایی است؛ از یک سو در تاریخ هنر نقاشی جهان، نقاشان بسیاری به ویژه سوررئالیست‌ها وسمبولیست‌ها به این موضوع...

دانلود کتاب آب در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان

دانلود کتاب آب در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان
در کتاب آب در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان ، به تالیف پدرام حکیم زاده ، به موضوعات طبیعی به ویژه موضوع آب در آثار هنرمندان جهان پرداخته شده است که ارزش ویژه‌ای داشته و دارند. از یک سو در تاریخ هنر نقاشی جهان نقاشان بسیاری به ویژه ناتورالیست‌ها به این موضوع پرداخته‌اند. از سوی دیگر در سرزمین...

دانلود کتاب درخت در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان

دانلود کتاب درخت در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان
در کتاب درخت در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان ، به تالیف پدرام حکیم زاده ، به موضوعات طبیعی به ویژه موضوع درخت در آثار هنرمندان جهان پرداخته شده است که ارزش ویژه‌ای داشته و دارند. این کتاب دارای تصاویر هنری جالب توجهی است. از یک سو در تاریخ هنر نقاشی جهان نقاشان بسیاری به ویژه ناتورالیست‌ها به...
1