شعر آیینی

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع شعر آیینی

دانلود کتاب قرآن و نماز در آیینه شعر شاعران

دانلود کتاب قرآن و نماز در آیینه شعر شاعران
شعر شاعر، آیینه‌ای است که می‌توان افکار، احساسات، بینش‌ها و اعتقادات او را در آن به تماشا نشست. بر این اساس کاملاً طبیعی است که‌افکار مذهبی وباورهای دینی و گرایش‌های ایمانی شاعر نیز در شعر او جلوه نماید، و به همین دلیل است که در شعر شاعران مسلمان به وفور مسائل مذهبی یافت می‌شود، و از آن جا که...

دانلود کتاب معبد زرین

دانلود کتاب معبد زرین
کتاب معبد زرین به قلم حسین ثقفی ، مجموعه‌ای از اشعار فارسی است. بازمی‌گردم، رجعت! بهشتی را که ترک کردم بازمی‌جویم. دست‌هایم را از آن گناه نخستین، عصیان، می‌شویم، همه غرفه‌های بهشت نخستینم را از خویشتن خویش فتح می‌کنم! طبیعت را، تاریخ را، جامعه را و خویشتن را. در آن جا من و عشق و خدا دست در کار...

دانلود کتاب هنوز عبّاس سقّاست

دانلود کتاب هنوز عبّاس سقّاست
ترجمه زیارتنامه حضرت عبّاس (ع) به شعر مقدمه قلم به دست می گیرم تا از سقای بی دست بنویسم! کسی که در یومُ الطَف قلم به دندان گرفت و عطش را تفسیر نمود. کسی که آسمان ز تماشای عروج بال های شکسته‌اش مبهوت گشته است. قلم به دست می‌گیرم تا در مقدمه‌ی عشق، از آخرِ غیرت و حمیّت بنویسم من چه ناتوانم و او چه...
<< 1 2 3 4