شعر تاریخی ایران

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع شعر تاریخی ایران

دانلود کتاب شجاعت‌نامه: دیوان اشعار

دانلود کتاب شجاعت‌نامه: دیوان اشعار
کتاب شجاعت‌نامه: دیوان اشعار اثر رضا آقاخانی ، مجموعه شعری در زمینه‌ی ثبت وقایع تاریخی یکی از طایفه‌های ایل غیور بختیاری چهارلنگ به نام «طایفه عیسی پره» است. بی‌گمان علاقه به وطن و عشق به آن در ذات هر ایرانی پاک‌بین وجود دارد و ایرانی مسلمان، به وطن و زادگاه خویش ارادتی خاص نشان می‌دهد. شعر و...
1