شناخت قرآن

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع شناخت قرآن

دانلود کتاب تفسیر باران - جلد 5

دانلود کتاب تفسیر باران - جلد 5
کتاب تفسیر قرآن (نگاهی دیگر به قرآن مجید) جلد 5 سوره های یوسف، رعد، ابراهیم، حجر، نحل این کتاب به صورتى است که گویا انسان امروزى با خدا گفتگو مى کند. این سبک نوشتار را نویسنده بعد از نظرسنجى فراوان از جوانان، برگزیده است و گروه هدف هم در این کتاب، همان جوانان مى باشند، جوانانى که از ادبیاتِ سنگین...

دانلود کتاب تفسیر باران - جلد 4

دانلود کتاب تفسیر باران - جلد 4
کتاب تفسیر قرآن (نگاهی دیگر به قرآن مجید) جلد 4 سوره های انفال، توبه، یونس، هود این کتاب به صورتى است که گویا انسان امروزى با خدا گفتگو مى کند. این سبک نوشتار را نویسنده بعد از نظرسنجى فراوان از جوانان، برگزیده است و گروه هدف هم در این کتاب، همان جوانان مى باشند، جوانانى که از ادبیاتِ سنگین متن...

دانلود کتاب تفسیر باران - جلد 3

دانلود کتاب تفسیر باران - جلد 3
کتاب تفسیر قرآن (نگاهی دیگر به قرآن مجید) جلد 3 سوره های مائده، انعام و اعراف این کتاب به صورتى است که گویا انسان امروزى با خدا گفتگو مى کند. این سبک نوشتار را نویسنده بعد از نظرسنجى فراوان از جوانان، برگزیده است و گروه هدف هم در این کتاب، همان جوانان مى باشند، جوانانى که از ادبیاتِ سنگین متن هاى...

دانلود کتاب تفسیر باران - جلد 2

دانلود کتاب تفسیر باران - جلد 2
کتاب تفسیر قرآن (نگاهی دیگر به قرآن مجید) جلد 2 سوره های آل عمران و نساء این کتاب به صورتى است که گویا انسان امروزى با خدا گفتگو مى کند. این سبک نوشتار را نویسنده بعد از نظرسنجى فراوان از جوانان، برگزیده است و گروه هدف هم در این کتاب، همان جوانان مى باشند، جوانانى که از ادبیاتِ سنگین متن هاى دینى...

دانلود کتاب تفسیر باران - جلد 1

دانلود کتاب تفسیر باران - جلد 1
کتاب تفسیر قرآن (نگاهی دیگر به قرآن مجید) جلد 1 سوره های حمد و بقره این کتاب به صورتى است که گویا انسان امروزى با خدا گفتگو مى کند. این سبک نوشتار را نویسنده بعد از نظرسنجى فراوان از جوانان، برگزیده است و گروه هدف هم در این کتاب، همان جوانان مى باشند، جوانانى که از ادبیاتِ سنگین متن هاى دینى خسته...

دانلود کتاب قرآن: حقیقت، خیر و زیبایی (مقالاتی در تفسیر موضوعی قرآن)

دانلود کتاب قرآن: حقیقت، خیر و زیبایی (مقالاتی در تفسیر موضوعی قرآن)
از نگاه افلاطون انسان­ها در تلاش­های خود همیشه سه چیز را می­ جویند. آنها در ساحت باور، طالبِ حقیقت، و در مقام اراده، خواهانِ خیر و نیکی، و در بعد احساسات و عاطفه، جویایِ زیبایی و جمال هستند. تمامی دیسیپلین­ های علمی، فنی و هنری زائیده این سه خواهش درونی­ اند. این سه جستجو است که علوم تجربی طبیعی،...

دانلود کتاب بررسی زبان قرآن از دیدگاه گفتمان شناسی قرآن

دانلود کتاب بررسی زبان قرآن از دیدگاه گفتمان شناسی قرآن
این کتاب ، به بررسی و تحلیل زبان قرآن با دیدگاه‌های گفتمان‌شناسی می‌پردازد. در این پژوهش ابتدا به مباحث نظری پژوهش مانند «اصطلاحات سه‌گانه (متن، بافت، گفتمان)» و «رابطه میان متن و بافت در آثار غربیان» می‌پردازد. در ادامه به بررسی «رابطه بین متن و بافت در قرائت‌های پیشینیان» در چهار مبحث: قرائتی در...

دانلود کتاب روش برداشت از قرآن

دانلود کتاب روش برداشت از قرآن
پس از تجزیه‌ی دولت عثمانی و ایران و با رشد چشمگیر صنعت و دانش و با ظهور مکتب‌های عدالت طلب و آزادی خواه و مدافع انسان و با سنتی شدن مذهبی‌ها و راکد شدن و سنگ شدن و محافظه‌کار شدن مدیرها و رهبرها، «1» بازگشت از قرآن شروع شد و اوج گرفت و قرآن از میان جامعه به پشت سرافتاد. پس از این بازگشت از قرآن،...

دانلود کتاب یک سبد آسمان

دانلود کتاب یک سبد آسمان
هرگز آن شب از یادم نمى رود. شبى که مهمان استاد خود بودم. او رو به من کرد و گفت: «تو باید قرآن را مثل کتاب درسى بدانى و آن را مطالعه کنى. تا کى مى خواهى فقط قرآن تلاوت کنى؟ وقت آن رسیده است که به فهم قرآن رو بیاورى». این سخن مرا به فکر فرو برد، بیست بهار از عمرم مى گذشت و من بارها قرآن را ختم کرده...
<< 1 2 3 4