شهید محمود کاوه

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع شهید محمود کاوه

دانلود کتاب کاوه معجزه انقلاب

دانلود کتاب کاوه معجزه انقلاب
سردار شهید محمود کاوه‌ در اول‌ خرداد ماه‌ 1340 در یکی‌ از محلّات‌شهر مشهد (خیابان‌ ضد) در خانوادۀ‌ مذهبی‌ دیده‌ به‌ جهان‌ گشود.تحصیلات‌ ابتدایی‌ را که‌ به‌ پایان‌ رساند، با راهنمایی‌ و هدایت‌ پدر سرگرم‌فراگیری‌ علوم‌ دینی‌ گردید. در جلسه‌ای‌ که‌ محمود همراه‌ پدرش‌، خدمت‌مقام‌ معظّم‌ رهبری‌ حضرت‌...

دانلود کتاب متولد یازدهم شهریور

دانلود کتاب متولد یازدهم شهریور
کتاب متولد یازدهم شهریور نوشته ی داوود بختیاری دانشور براساس زندگی شهید محمود کاوه نوشته شده است. محمود کاوه‌ در سال‌ 1340 در مشهد در خانواده‌ای‌ مذهبی‌ و دوستدار اهل‌بیت‌ به‌ دنیا آمد. پدرش‌ که‌ ازکسبه‌ی‌ متعهد به‌ شمار می‌رفت‌، در دوران‌ اختناق‌، با علما و روحانیون‌ مبارز از جمله‌ حضرت‌...
1