صاعقه

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع صاعقه

دانلود کتاب حفاظت تجهیزات در مقابل اضافه ولتاژهای مخرب

دانلود کتاب حفاظت تجهیزات در مقابل اضافه ولتاژهای مخرب
داود مقدم شیبای در کتاب حفاظت تجهیزات در مقابل اضافه ولتاژهای مخرب ، به انواع اضافه ولتاژهای مخرب مثل صاعقه، EMP، ESD و سوئیچینگ می‌پردازد و در ادامه ادوات، تجهیزات و روش‌هایی که بتوان در مقابل، این اضافه ولتاژها، وسایل و تجهیزات ساختمانی را برای ولتاژهای زیر 1000 ولت انجام داد مورد بررسی قرار...

دانلود کتاب آمادگی و مقابله در برابر صاعقه

دانلود کتاب آمادگی و مقابله در برابر صاعقه
کتاب آمادگی و مقابله در برابر صاعقه ، نوشته سید محمد میرسمیعی و کمال درخشانی ، از مجموعه کتاب‌های «راهنمای کاربردی آمادگی در برابر بحران» است. در این مجموعه سعی شده است با بررسی و تشریح تعدادی از مهم‌ترین حوادث و بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی به نحوه مواجهه و انجام تمهیدات مناسب قبل، حین و بعد از آن...
1