طوفان

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع طوفان

دانلود کتاب سیل

دانلود کتاب سیل
کتاب سیل نوشته‌ی ونسا بلک سعی بر این دارد تا با بررسی حوادث طبیعی به کودکان گروه سنی «ب» و «ج» کمک کند تا در هنگام مواجهه با حوادثی همچون سیل که خرابی‌های بسیاری می‌تواند برای انسان‌ها داشته باشد، تمهیدات مناسبی قبل، حین و بعد از آن داشته باشند. سیل به مفهوم طغیان آب است که ماحصل آن به زیر آب فرو...

دانلود کتاب توفان گرد و غبار

دانلود کتاب توفان گرد و غبار
ونسا بلک در کتاب توفان گرد و غبار سعی بر این دارد تا با بررسی حوادث طبیعی، به کودکان گروه سنی «ب» و «ج» کمک کند که در زمان وقوع بلایای طبیعی، آمادگی داشته باشند و آسیب کمتری ببینند. در بخشی از کتاب توفان گرد و غبار می‌خوانیم: سال 2015 توفان گرد و غبار، خاورمیانه را مورد هجوم قرار داد. باد شدید،...

دانلود کتاب طوفان‌ها

دانلود کتاب طوفان‌ها
میریام بوش گوین در کتاب طوفان‌ها سعی بر این دارد تا با بررسی حوادث طبیعی به شما کمک کند در هنگام مواجهه با آن تمهیدات مناسبی قبل، حین و بعد از آن داشته باشید. کتاب طوفان‌ها (Storms) نوشته‌ی میریام بوش گوین (Miriam Busch Goin) از مجموعه فرهنگ‌نامه علمی کودکان شما را با برخی از حقایق عجیب طوفان، این...

دانلود کتاب آمادگی و مقابله در برابر طوفان

دانلود کتاب آمادگی و مقابله در برابر طوفان
کتاب آمادگی و مقابله در برابر طوفان ، نوشته سیدمحمد میرسمیعی و کمال درخشانی ، از مجموعه کتاب‌های «راهنمای کاربردی آمادگی در برابر بحران» است. در این مجموعه سعی شده است با بررسی و تشریح تعدادی از مهم‌ترین حوادث و بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی به نحوه مواجهه و انجام تمهیدات مناسب قبل، حین و بعد از آن...
1