عباس بابایی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع عباس بابایی

دانلود کتاب La biographie de martyr Abbas Babaei (شهید عباس بابایی)

دانلود کتاب La biographie de martyr Abbas Babaei (شهید عباس بابایی)
کتاب La biographie de martyr Abbas Babaei (شهید عباس بابایی) نوشتۀ سید مصطفی حسینی ، زندگی خلبان دلیر و بی‌باک دفاع مقدس را به زبان فرانسوی روایت می‌کند. شهید عباس بابایی، بزرگ مردی که در مکتب شهادت پرورش یافته؛ مجاهدی که زهد و تقوایش همچون دریایی خروشان است و هر لحظه از زندگانیش موج‌هایی در...

دانلود کتاب Martyr Abbas Babaei (شهید عباس بابایی)

دانلود کتاب Martyr Abbas Babaei (شهید عباس بابایی)
کتاب Martyr Abbas Babaei (شهید عباس بابایی) نوشتۀ سید مصطفی حسینی ، خلاصه‌ای از زندگی خلبان دلیر و بی‌باک دفاع مقدس را به زبان انگلیسی روایت می‌کند. شهید عباس بابایی، بزرگ مردی که در مکتب شهادت پرورش یافته؛ مجاهدی که زهد و تقوایش همچون دریایی خروشان است و هر لحظه از زندگانیش موج‌هایی دربرداشت. مرد...

دانلود کتاب شهید عباس بابایی

دانلود کتاب شهید عباس بابایی
سید مصطفی حسینی در کتاب شهید عباس بابایی ، به روایت زندگی خلبان دلیر و بی‌باک دفاع مقدس پرداخته است. شهید عباس بابایی، بزرگ مردی است که در مکتب شهادت پرورش یافته؛ مجاهدی که زهد و تقوایش همچون دریایی خروشان بود و هر لحظه از زندگانیش موج‌هایی داشت. مرد وارسته‌ای که سراسر وجودش را عشق، از خودگذشتگی و...

دانلود کتاب الشهید عباس بابایی (شهید عباس بابایی)

دانلود کتاب الشهید عباس بابایی (شهید عباس بابایی)
کتاب الشهید عباس بابایی (شهید عباس بابایی) نوشته‌ی سید مصطفی حسینی ، زندگینامه‌ی خلبان دلیر و بی‌باک دفاع مقدس را به زبان عربی روایت می‌کند. شهید عباس بابایی، بزرگ مردی بود که در مکتب شهادت پرورش یافت؛ مجاهدی که زهد و تقوایش بسان دریایی خروشان بود و هر لحظه از زندگانیش موج‌ها در برداشت. مرد...
1