عرفان در شعر

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع عرفان در شعر

دانلود کتاب میر سید علی همدانی و ریاض حقایق عرفان

دانلود کتاب میر سید علی همدانی و ریاض حقایق عرفان
کتاب میر سید علی همدانی و ریاض حقایق عرفان اثر کریم جان قادراف ، با هدف تحقیق در اسلوب عرفانی و مهر خداشناسی در افکار میر سید علی همدانی، یکی از بزرگان راه طریقت نگاشته شده است. در کتاب میر سید علی همدانی و ریاض حقایق عرفان، سیر عرفانی عابد، تحولات عرفانی «میر سید همدانی» که به قرآن و حدیث وابستگی...

دانلود کتاب شعر عرفانی میر سید علی همدانی

دانلود کتاب شعر عرفانی میر سید علی همدانی
شناخت شعر عرفانی میرسیّد علی همدانی ثابت می‌نماید، که ‌اندیشه‌های او محصول چند صدساله کوشش‌های فکری، ادبی و عوامل گوناگون عرفان و هم چنین حاصل تفکر و بحث‌های صدها تن از بزرگان شعر عرفانی پیش از او است. میرسیّد علی همدانی مجموعه عجیب از معنی، که سرانجام به صورت واحد در آمده است و باید آن را به خوبی...
1