غده چیست

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع غده چیست

دانلود کتاب تو! چقدر از غده‌ها و هورمون‌هایت می‌دانی؟

دانلود کتاب تو! چقدر از غده‌ها و هورمون‌هایت می‌دانی؟
در کتاب تو! چقدر از غده‌ها و هورمون‌هایت می‌دانی؟ در کنار نویسندگان این کتاب، دکتر مایکل فردریک رویزن و دکتر محمد سی اوز ، با بزرگ‌ترین باورهای غلط دربارۀ غده‌ها و هورمون‌ها آشنا می‌شویم: 1-هورمون‌ها احساسات ما را کنترل می‌کنند. 2- با وجود پیشرفت علم پزشکی هنوز ثابت نشده که ارتباطی بین ذهن و دیدن...
1