فرانک وای چنگ

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع فرانک وای چنگ

دانلود کتاب ترک‌ خوردگی توام با تنش در خطوط لوله فولادی

دانلود کتاب ترک‌ خوردگی توام با تنش در خطوط لوله فولادی
فرانک چنگ در کتاب ترک‌ خوردگی توام با تنش در خطوط لوله فولادی ، یک بحث جالب توجه از ترک خوردگی توام با تنش ارائه می‌دهد که مشاهدات خود را در مورد این شکست پیچیده به اشتراک می‌گذارد. او این کتاب را برای همه کسانی که می‌خواهند مفهوم ترک خوردگی توام با تنش را بدانند، به عنوان پایه‌ای برای زیر...
1