فرهنگنامه کودکان و نوجوانان

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع فرهنگنامه کودکان و نوجوانان

دانلود کتاب ارج نامه (علم عاشقی)

دانلود کتاب ارج نامه (علم عاشقی)
کتاب ارج نامه (علم عاشقی) نوشته‌ی شهرام اقبال زاده رازآور ، شامل 35 دل نوشته و 5 مقاله است که به مناسبت پنجاه سال فعالیت فرهنگی شورای کودک تهیه شده است. خواندن این گفتگوها، راه دشوار شورا و فرهنگ‌نامه را در دستیابی به الگوی کار مشارکتی که به فعالیت برای بالا بردن کیفیت زندگی فرهنگی کودکان ایرانی...

دانلود کتاب شورای کتاب کودک: از همکاری تا مشارکت

دانلود کتاب شورای کتاب کودک: از همکاری تا مشارکت
کتاب شورای کتاب کودک: از همکاری تا مشارکت مجموعه‌ای حاصل از گفتگوی پریچهر نسرین پی با 26 کارشناس عضو شورای کتاب کودک و فرهنگ‌نامه کودکان و نوجوانان، در واکاوی دلایل پایداری این نهاد است. خواندن این گفتگوها، راه دشوار شورا و فرهنگ‌نامه را در دست‌یابی به الگوی کار مشارکتی که به فعالیت برای بالا بردن...
1