فصلنامه ادبی مجمر شماره دوم بهار 99

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع فصلنامه ادبی مجمر شماره دوم بهار 99

دانلود فصلنامه ادبی مجمر - شماره دوم - بهار 99

دانلود فصلنامه ادبی مجمر - شماره دوم - بهار 99
فصلنامه ادبی مجمر - شماره دوم - بهار 99 منتشر شد. بررسی تشبیهات در غزلیات ناصر بخارایی، زندگی، آثار و شخصیت ادبی الیف شافاک، نقش نیشابور در دوران طلایی اسلامی خراسانی، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. این فصلنامه ادبی تلاش دارد تا با انتشار مقالاتی در زمینه فرهنگ و ادب...
1