فلسفه آموزش و پرورش چیست

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع فلسفه آموزش و پرورش چیست

دانلود کتاب ساختار آموزش نوین و امروزی ایران

دانلود کتاب ساختار آموزش نوین و امروزی ایران
کتاب ساختار آموزش نوین و امروزی ایران نوشته‌ی معصومه آقارفیعی ، به مباحث مختلفی از نظام آموزش و پرورش مانند تاریخچه و فلسفه آن، فعالیت‌های سواد آموزی، فضای آموزشی مدارس، توسعه آموزش مجازی و... می‌پردازد. ساختار آموزشی نوین و امروزی ایران در قرن 14 هجری خورشیدی تشکیل شده است. در واقع از اوایل حکومت...

دانلود کتاب مدیریت آموزشی در مدارس امروز: نظریه ها و مهارت‌ها

دانلود کتاب مدیریت آموزشی در مدارس امروز: نظریه ها و مهارت‌ها
کتاب مدیریت آموزشی در مدارس امروز: نظریه ها و مهارت‌ها به قلم علی حسن زاده فروغی ، راهنمایی علمی و عملی در اختیار مدیران آموزشی قرار می‌دهد تا بتوانند به کمک آن در نگرش مدیریتی جدید، تغییر و تحول ایجاد کنند. برخلاف سیستم‌های مدرسه‌ای پیشرفته امروزی مدیریت دبیرستان در گذشته یک شغل حرفه‌ای نبود. در...

دانلود کتاب مبانی و زیرساخت‌های آموزش هنر

دانلود کتاب مبانی و زیرساخت‌های آموزش هنر
جواد قاجار در کتاب مبانی و زیرساخت‌های آموزش هنر ، به یکی از مهم‌ترین و زیربنایی‌ترین ارکان آینده بهتر سرمایه‌گذاری اشاره می‌کند. نسل جوان، آینده‌ساز هر جامعه است و مهم‌ترین بخش در آینده‌نگری تعلیم و تربیت آنان مطابق با نیازها و واقعیات است و در همین راستا نقش و جایگاه آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت...
1