فلسفه ویتگنشتاین به زبان ساده

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع فلسفه ویتگنشتاین به زبان ساده

دانلود کتاب ویتگنشتاین و روان‌کاوی

دانلود کتاب ویتگنشتاین و روان‌کاوی
جان هیتون در کتاب ویتگنشتاین و روان‌کاوی ، شرح دقیق و روشنی از دیدگاه‌های ویتگنشتاین و پیوندش با روان‌کاوی ارائه می‌دهد و کتابی همه‌فهم و در عین حال جدی تدارک دیده است. ‌درمان ویتگنشتاینی و رابطه‌ی آن با روان‌کاوی موضوع این کتاب خواهد بود. در کتاب ویتگنشتاین و روان‌کاوی (Wittgenstein And...

دانلود کتاب ویتگنشتاین

دانلود کتاب ویتگنشتاین
کتاب ویتگنشتاین نوشته‌ی کورت ووخترل و آدولف هوبنر بخشی از یک مجموعه بزرگ‌تر به نام بزرگان اندیشه و هنر است. این اثر زندگی‌نامه‌ی یکی از مهم‌ترین فلاسفه قرن بیستم را به تصویر می‌کشد. لودویگ ویتگنشتاین فیلسوف نامدار اتریشی قرن بیستم بود که باب‌های زیادی را در فلسفهٔ ریاضی، فلسفهٔ زبان و فلسفهٔ ذهن...
1