فلش کارت مکالمه عربی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع فلش کارت مکالمه عربی

دانلود کتاب روزآموز زبان عربی مکالمات روزمره

دانلود کتاب روزآموز زبان عربی مکالمات روزمره
روانشناسان معتقدند هر آنچه را یاد می گیریم به سرعت فراموش خواهیم کرد مگر آنکه: تکرارش کنیم، به آن علاقه داشته باشیم، به آن نیاز داشته باشیم. روزآموز نام ایده، طرح و روشی ابتکاری در عرصه فرهنگ و آموزش است که با بهره گیری از تئوری ها و تکنیک های علمی متعدد، نکات اصلی و کلیدی علوم مهارت ها و دانستنی...
1