قانون مداری

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع قانون مداری

دانلود کتاب نگاهی به حقوق شهروندی

دانلود کتاب نگاهی به حقوق شهروندی
کتاب «نگاهی به حقوق شهروندی» براساس موازین اسلامی و دینی، نوشته حمیدرضا اکبری، تدوین و گردآوری شده است. اکبری این کتاب را با بهره‌برداری از کتاب‌هایی چون کتب شهید مرتضی مطهری، برخی کتاب شهید ثانی و... در بخش‌هایی چون مبانی حقوق شهروندی، تبیین حقوق شهروندی در اسلام، تبیین حقوق شهروندی در بخشنامه...
1