قصه گفتن برای کودکان

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع قصه گفتن برای کودکان

دانلود کتاب آیا برای فرزندان خود قصه می‌گویید؟

دانلود کتاب آیا برای فرزندان خود قصه می‌گویید؟
کتاب آیا برای فرزندان خود قصه می‌گویید؟ نوشته‌ی رضا پورحسین به یکی از قدیمی‌ترین هنرهای رایج بین مردم یعنی قصه‌گویی در قالب تربیت و آموزش کودکان می‌پردازد. در گذشته قصه‌ها وسیله‌ای برای انتقال ارزش‌ها، آداب و رسوم، تاریخ و .... بوده است، قصه‌های قومی وسیله‌ی پیوند جامعه بوده‌اند. این قصه‌ها نه...
1