قیمت سمند

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع قیمت سمند

دانلود کتاب راهنمای کامل خودروی سمند

دانلود کتاب راهنمای کامل خودروی سمند
پس از گذشت سه دهه از تولید پیکان و عدم تنوع در شکل ظاهری و فنی آن نیاز مبرم به طراحی و ساخت خودرو جدیدی کاملآ متفاوت از نوع فعلی مد نظر قرار گرفت که شرکت را بر آن داشت در جهت پیشبرد اهداف سازندگی کشور و رقابت با شرکتهای خودروساز خارجی در مرکز تحقیقات ایران خودرو با همکاری مهندسین و متخصصین ایرانی،...
1