لیزر

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع لیزر

دانلود کتاب طیف سنجی مادون قرمز: اصول و کاربردها

دانلود کتاب طیف سنجی مادون قرمز: اصول و کاربردها
اهداف یادگیری درک ماهیت تابش الکترومغناطیسی. تعیین فرکانس، طول موج، عدد موج و تغییر انرژی حاصل از یک انتقال IR. پی بردن به عوامل کنترل کننده شدت نوارها در یک طیف IR. پیش سنجی تعداد مدهای ارتعاشی اصلی و بنیادی یک مولکول. پی بردن به اثر ثابت نیرو و جرم کاهش یافته در فرکانس نوار ارتعاش. پی بردن به...

دانلود کتاب مقدمه‌ای بر اسپکتروسکوپی لیزری

دانلود کتاب مقدمه‌ای بر اسپکتروسکوپی لیزری
کتاب مقدمه‌ای بر اسپکتروسکوپی لیزری نوشته داود جعفری ، برای دانشجویان مهندسی اپتیک و لیزر و دانشجویان فیزیک طراحی شده، همچنین برای علاقه‌مندان به اسپکتروسکوپی لیزری یک کتاب مفید است. اسپکتروسکوپی یکی از شاخه‌های فیزیک است که به مطالعه تابش جذب شده، گسیلی، انعکاسی و پراکنده شده از اجسام می‌پردازد....
1