متن دعای معراج

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع متن دعای معراج

دانلود کتاب دعای معراج

دانلود کتاب دعای معراج
از رسول اکرم صلى الله علیه و آله منقول است آن شبى که مرا به معراج بردند از تمامى آسمانها گذشتم تا به آسمان هفتم رسیدم و آنچه دیدم بودم و با خداى تعالى بى واسطه سخن گفتم و مراجعت نمودم چون به مقام جبرئیل رسیدم گفتم یا جبرئیل این چه دعائى است که جمله فرشتگان مى خوانند؟ گفت یا محمد صلى الله علیه و...
1